:

:


          


ID:

:():

:

:

/ :

:

(..):
  

:

Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2020 Y.Semenov
All rights reserved.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Degros Believable Brisko
 /   /   /   /   / 

  .
:
GLAMMYS MONOPOLY
:
DEGROS AFFINITY BRISKA
:
17.06.2018
No :
ÖHZB/SCT 3897
:
:
:
0
0
-
1 (,)
Glammys T.Rex 17.11.2017
Glammys Monopoly x Glammys Tobe